Pusat Transformasi Komuniti Universiti

 University Community Transformation Centre

Visi & Misi

Visi

UCTC UKM beraspirasi sebagai pemacu transformasi universiti-komuniti

Misi

Memperkasa dan menyerlahkan keberhasilan jaringan universiti-komuniti yang strategik di peringkat universiti, kebangsaan, ASEAN dan antarabangsa

Nilai Saranan

  • Membangunkan tadbir urus dan struktur polisi untuk membentuk pemimpin, model dan keterlibatan.
  • Membangunkan dan melaksanakan mekanisma untuk mengesan, memantau dan menilai keterlibatan.
  • Meningkatkan peluang pekerjaan graduan.
  • Menggalakkan keterlibatan ahli akademik dalam industri/masyarakat.
  • Meningkatkan kerjasama industri/masyarakat dalam Niche Research Areas.
  • Meningkatkan penglibatan Universiti dalam inovasi sosial dan servis initiatif yang menggalakkan hak kesamarataan dan penyertaan social.
  • Membangunkan kapasiti dalaman melalui pengajaran dan pembelajaran untuk menghasilkan keterlibatan industri dan masyarakat yang berkualiti tinggi.
  • Memastikan sumber yang mampan untuk mencapai perancangan strategik keterlibatan industri dan masyarakat UKM.
  • Meningkatkan keternampakan dalam initiatif keterlibatan melalui akreditasi dan platform di peringkat kebangsaan, rantau dan antarabangsa.