Pusat Transformasi Komuniti Universiti

 University Community Transformation Centre

Encik Mohd Azizi Bin Muhamad Radzy

  •  
  •  03-89214753
  •  aziziradzy@ukm.edu.my

Penolong Pendaftar N44

  1. Pusat Pendidikan Komuniti UKM-CIMB Islamic, Pos Gob, Gua Musang
  2. 50 Kampung@UKM 50
  3. Pembangunan Asnaf Kakitangan UKM