2019.03.20 – Program Pusat Pendidikan Komuniti UKM-CIMB Islamic di Utusan Malaysia