Pusat Transformasi Komuniti Universiti

 University Community Transformation Centre

Latar Belakang

Apa itu Sekolah@UKM:

Sekolah@ukm adalah program UKM bersama sekolah dengan pelbagai aktiviti bertepatan dengan sambutan 45 tahun UKM.

Objektif Sekolah@UKM:

  • Khidmat keilmuan kepada komuniti khususnya kepada pelajar dan guru.
  • Menonjolkan kekuatan Pusat Tanggungjawab (PTj) dalam menyelesaikan masalah berasaskan pendidikan.
  • Memperkembangkan ilmu dan penyelidikan yang berimpak tinggi
  • Meneroka peluang penyelidikan hasil interaksi bersama komuniti
  • Meningkatkan perkongsian strategik
  • Meningkatkan Kemahiran Insaniah pelajar UKM melalui keterlibatan program
  • Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru dan pelajar.
  • Memberi laluan kepada pelajar bersama UKM di masa depan (Junior Alumni)