Projek-projek Sekolah@UKM

Projek Bersama Pegawai Pendidikan/Pejabat Pendidikan Daerah dan Negeri

Bil PROJEK ORGANISASI PENGANJUR PROJEK SASARAN TARIKH
Tiada projek

 

Projek Bersama Pelajar

BilPROJEKORGANISASI PENGANJUR PROJEKSASARANTARIKHBrosur
1Kesihatan Mental Komuniti: Jenayah & PemangsaanFakulti Sains Sosial dan KemanusiaanPelajar30 Oktoberlink
2Kesihatan Mental Di Sekolah: Pengurusan TraumaFakulti Sains Sosial dan KemanusiaanPelajar23 Oktoberlink
3JAWHAR FPI4SchoolFakulti Pengajian IslamPelajar31 Oktober
4IG-HOMEFakulti Kejuteraan dan Alam BinaPelajar3-4 Novemberlink
5Kesihatan Mental Kecelaruan Emosi PelajarFakulti Sains Sosial dan KemanusiaanPelajar13 November link
6Projek Attitude Create ExcellenceFakulti PendidikanPelajar14-15 November
7Program Bitara STEM UKMFakulti PendidikanPelajar14-16 Novemberlink
8Projek CRYsTALFakulti Kejuteraan dan Alam BinaPelajar23-25 Novemberlink
9Bengkel Pencarian Maklumat Sekolah MenengahPerpustakaan Tun Seri Lanang (PTSL)Pelajar3 Disemberlink
10Kem Sains UKM 2015Fakulti Sains dan Teknologi8 - 11 tahun16 DisemberPenyertaan telah penuh
11Kem Sains UKM 2015Fakulti Sains dan Teknologi12 – 15 tahun14-16 Disember
12Kem Pengkomputeran UKM 2015Fakulti Teknologi dan Sains MaklumatPelajar14-16 Disember
12(a)a.       Eksplorasi TeknologiFakulti Teknologi dan Sains MaklumatPelajar14-16 Disember
12(b)b.       Bengkel Etika SiberFakulti Teknologi dan Sains MaklumatPelajar14-16 Disember
12(c)c.        Bengkel Penghasilan VideoFakulti Teknologi dan Sains MaklumatPelajar14-16 Disember
12(d)d.       Hour of CodeFakulti Teknologi dan Sains MaklumatPelajar14-16 Disember
12(e)e.       Bengkel Pengaturcaraan Robotik AsasFakulti Teknologi dan Sains MaklumatPelajar14-16 Disember
12(f)f.        Bengkel Pembangunan Laman WebFakulti Teknologi dan Sains MaklumatPelajar14-16 Disember
13Projek Green RoseFakulti Sains Sosial dan KemanusiaanPelajar17–18 Disember